GERIA
Spolupracující společnosti

Spolupracující společnosti


-
 • Název položky

  Krása pomoci, o.p.s. pomáhá seniorům a jejich blízkým v situacích, kdy dojde ke zhoršení zdravotního stavu a soběstačnosti staršího člověka. Poskytuje komplexní poradenství a pomoc při zajištění péče doma. Zavádí v ČR novou službu koordinátora péče a podpůrných služeb v terénu. Spolupracuje s nemocnicemi a zajišťuje bezpečný návrat seniora z hospitalizace domů. Komplexnost služeb doplňuje dobrovolnický program a psychologické poradenství.

  www.krasapomociops.cz
 • HEWER, z.s.

  HEWER, z.s. poskytuje službu osobní asistence v domácnostech klientů nepřetržitě, tzn. kdykoliv 24 hodin denně, 365 dní v roce (vč. svátků). Mezi klienty jsou zejména senioři, klienti s mentálním i tělesným znevýhodněním, dlouhodobě nemocní apod. Podstatou osobní asistence je pomoc s hygienou, s péčí o domácnost, s doprovody, s vařením nebo podáváním jídla atd.

  www.hewer.org
 • MediClinic a.s.

  Společnost MediClinic je největším soukromým poskytovatelem ambulantní péče v České republice. Nejčastěji se s ní setkáte jako s provozovatelem ordinací praktického lékaře pro dospělé a praktického lékaře pro děti a dorost, nicméně v nabídce jsou i zastoupeny další obory lékařské péče. Ordinace jsou rozprostřeny napříč Českou republikou a dohromady ročně realizují více než 650 000 zdravotních výkonů u 170 000 pacientů.

  www.mediclinic.cz
 • Protectu

  PROTECTU JE 24 HODINOVÁ SLUŽBA VZDÁLENÉ POMOCI pro osoby, které se mohou ocitnout v život ohrožující situaci nebo v nouzovém stavu, kdy si nedokážou pomoci samy. Je také vhodná pro osoby se zdravotními nebo pohybovými problémy a pro seniory. Prostřednictvím chytrého mobilního zařízení, které uživatel nosí u sebe, je v nepřetržitém kontaktu s týmem asistentů připraveným pomoci 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

  www.protectu.cz
 • Maltézská pomoc

  Maltézská pomoc poskytuje osobní asistenci seniorům se sníženou soběstačností již deset let. Zakládáme si na výběru vhodných pracovníků – probíhají úvodní pohovory a úvodní školení, než nového pracovníka vyšleme ke klientovi. Pravidelně dále školíme a supervidujeme. Tam, kde je to logisticky možné posíláme ke klientovi pouze jednu stálou asistentku. V případě, že potřebuje klient větší rozsah péče, vytváříme stálý tým pracovníků.

  www.maltezskapomoc.cz

Zkušenosti našich klientů


 • Luděk P. válečný veterán

  Luděk P. válečný veterán

  Vážený pane řediteli, již několik měsíců dochází ke mě na rehabilitaci paní K. Během této doby se u mne objevily další choroby. Po jejich výskytu mi paní K. velmi účinně a profesionálně pomáhá tyto nové problémy řešit. Jsem velice rád, ze ke mě zrovna tato sestra dochází. S pozdravem Luděk Picha, plukovník v.v., válečný veterán

 • Manželé P.

  Manželé P.

  Vážený pane řediteli, rádi vyjadřujeme naše poděkování a vděčnost zaměstnankyni vaší agentury,zdravotní sestře, paní N.K. ,která nám skvěle pomáhá udržovat životní spokojenost nejen přímo odbornou ošetřovatelskou rehabilitací,ale i dobrými radami a lidským přístupem k pacientovi.Pro své nesporné kvality jsme si ji oblíbili. S díky a pozdravem. Manželé P.

 • Klára Z.

  Klára Z.

  Dědeček užívá léky na ředění krve a musí chodit na pravidelné odběry. Vzhledem k tomu, že se ve svém vysokém věku velmi obtížně pohybuje a jakýkoli přesun mimo domov je pro něj obrovská fyzická a psychická zátěž, zařídil mu jeho lékař zdravotní péči u Gerie a sestřička odběr provede u něj doma.

 • Ivana S.

  Ivana S.

  Po zlomenině krčku a komplikované operaci jsem se ocitla nesoběstačná, nejistá a smutná ve čtyřech zdech svého bytu. Zásluhou několikaměsíční rehabilitace se sestrami z Gerie, jejich vlídnosti a podpory je ze mě opět samostatná, veselá žena s chutí do života.

 • Eva S.

  Eva S.

  Potřebovala jsem, kvůli urputným bolestem kloubů dostávat pravidelně injekce. Praktický lékař mi domluvil sestřičku z Gerie, která dochází ke mně domů. Díky této službě se nemusím obtížně přepravovat k lékaři a mám zajištěnu zdravotní péči.

 • Ivana K.

  Ivana K.

  Při propouštění z nemocnice jsem si nebyla jistá,zda zvládnu péči o kolostomii. Sociální pracovnice mi proto zařídila každodenní návštěvy sestřičky z Gerie. Po krátké době jsem se vše naučila a ještě jsem získala kamarádku, kterou mám dodnes.

 • Stanislava P.

  Stanislava P.

  Náhlé zhoršení zdravotního mé maminky zasáhlo celou moji rodinu. Rozhodli jsme se o ni pečovat v domácím prostředí. Toto by nebylo možné bez odborné pomoci profesionálů z Gerie. Sestřička k nám nedocházela jen jako odborník, ale přinesla sebou úsměv, podporu a pochopení pro celou naši rodinu. Vnímali jsme ji jako člena rodiny a v těch nejtěžších chvílích nám byla oporou. Děkujeme

 • Romana K.

  Romana K.

  Když se můj manžel vrátil po těžkém infarktu z nemocnice domů, tak právě sestřičky z Gerie mu pomohly vrátit se do běžného života.

 • Lenka B.

  Lenka B.

  Moje maminka je dlouhodobě upoutaná na lůžko. I přes veškerou moji péči se jí, díky zhoršení zdravotního stavu, vytvořila hluboká rána na hýždích. Požádala jsem o pomoc domácí péči Geria. Sestřička jí provádí převaz a díky její péči a radám jak předcházet vzniku nových proleženin se stav výrazně zlepšil.

 • Drahomíra K.

  Drahomíra K.

  Měla jsem jít na kontrolní odběry. Vzhledem k tomu, že se špatně pohybuji, tak se moje paní doktorka domluvila s GERII a mě ulehčila starosti s cestou.

 • Přemysl K.

  Přemysl K.

  Vlivem těžkého úrazu se ze mě, hyperaktivního muže, stal nerudný stařec závislý na pomoci jiných a psychicky na dně. Docházela ke mně denně na rehabilitaci sestra z Gerie a s odstupem času jsem si uvědomil, že mi i přes moji odmítavost stále dodávala sílu a odhodlání se poprat s osudem. Dnes je to už rok a já jsem zase tím, kým jsem byl a za to ji patří velké díky.